Европски суд за човекови права

Vajnai v Hungary,  Application no. 33629/06

Поврзаност со документот

  • Правна рамка: целиот документ
  • Образование: 
  • Локална самоуправа: Фокус на учество во јавен (политички) живот.
  • Култура: 
  • Млади:
  • Медиуми: 
  • Опшествена кохезија: 

 

погледни го документот Погледни ја македонската верзија