ООН – Генерално Собрание

Светска програма за акција за младите

Поврзаност со документот

  • Правна рамка: целиот документ
  • Образование: целиот документ
  • Локална самоуправа: целиот документ
  • Култура: целиот документ
  • Млади: целиот документ
  • Медиуми: целиот документ
  • Опшествена кохезија: целиот документ

 

погледни го документот