Европски суд за човекови права

Şükran Aydın and Others v Turkey – Application Nos. 49197/06, 14871/09, 23196/07 et all. Judgment 22.1.2013 [Section II]

Поврзаност со документот

  • Правна рамка: целиот документ
  • Образование: 
  • Локална самоуправа: 
  • Култура: 
  • Млади:
  • Медиуми: 
  • Опшествена кохезија: 

 

погледни го документот Погледни ја македонската верзија