Совет на Европа

Советодавен комитет на РКНМ, Коментар на советодавниот комитет за ефективното учество на националните малцинства во културниот, социјалниот и економскиот живот и јавните работи“

Поврзаност со документот

  • Правна рамка: целиот документ
  • Образование: 
  • Локална самоуправа: целиот документ
  • Култура: 
  • Млади: 
  • Медиуми: 
  • Опшествена кохезија:

 

погледни го документот