Совет на Европа

Европска повелба за регионалните или малцински јазици

Поврзаност со документот

  • Правна рамка: целиот документ
  • Образование: Член 8
  • Локална самоуправа: 
  • Култура: Член 8(1-е), 12, 14
  • Млади: 
  • Медиуми: 
  • Опшествена кохезија: 

 

погледни го документот