Европски суд за човекови права

Otto-Preminger-Institut v. Austria, (13470/87) [1994] ECHR 26 (20 September 1994)

Поврзаност со документот

  • Правна рамка: целиот документ
  • Образование: 
  • Локална самоуправа: 
  • Култура: 
  • Млади:
  • Медиуми: 
  • Опшествена кохезија: 

 

погледни го документот Погледни ја македонската верзија