ООН

Комитет за човекови права

Сандра Лавлес против Канада

Поврзаност со документот

  • Правна рамка: целиот документ
  • Образование: 
  • Локална самоуправа: 
  • Култура: 
  • Млади: 
  • Медиуми: 
  • Опшествена кохезија: 

 

погледни го документот