ОБСЕ – Висок комесар за национални малцинства

Насоки од Талин за националните малцинства и медиумите во дигиталното време

Поврзаност со документот

  • Правна рамка: целиот документ
  • Образование: 
  • Локална самоуправа: 
  • Култура: 
  • Млади: 
  • Медиуми: целиот документ
  • Опшествена кохезија:

 

погледни го документот