ОБСЕ – Висок комесар за национални малцинства

Насоки за употреба на малцинските јазици на радио и телевизија

Поврзаност со документот

  • Правна рамка: целиот документ
  • Образование: 
  • Локална самоуправа: 
  • Култура: 
  • Млади: целиот документ
  • Медиуми: 
  • Опшествена кохезија: 

 

погледни го документот