ОБСЕ – Висок комесар за национални малцинства

Препораки од Лунд за ефективно учество на националните малцинства во јавниот живот

Поврзаност со документот

  • Правна рамка: целиот документ
  • Образование: Дел III (18, 20)
  • Локална самоуправа: целиот документ, а особено делот III
  • Култура: Дел III (18, 20)
  • Млади: 
  • Медиуми: I (5) – The State should encourage the public media to foster intercultural understanding and address the concerns of minorities.
  • Опшествена кохезија: Недискриминација: Дел I(2) (и од него следствено целиот документ.

 

погледни го документот Погледни ја македонската верзија