Европски суд за човекови права

Kjeldsen, Busk Madsen and Pedersen v. Denmark, Application no. 5095/71; 5920/72; 5926/72

Поврзаност со документот

  • Правна рамка: целиот документ
  • Образование: 
  • Локална самоуправа: 
  • Култура: 
  • Млади:
  • Медиуми: 
  • Опшествена кохезија: 

 

погледни го документот Погледни ја македонската верзија