Европски суд за човекови права

Horvath and Kiss v Hungary, Application No.11146/11

Поврзаност со документот

  • Правна рамка:
  • Образование: 
  • Локална самоуправа: 
  • Култура: 
  • Млади:
  • Медиуми: 
  • Опшествена кохезија: 

 

погледни го документот Погледни ја македонската верзија