Европски комитет за социјални права

European Roma Rights Centre v. Italy,  No.27/2004

Поврзаност со документот

  • Правна рамка: целиот документ
  • Образование: 
  • Локална самоуправа: 
  • Култура: 
  • Млади:
  • Медиуми: 
  • Опшествена кохезија: Со фокус и на развој и на еднаквост и недискриминација.

 

погледни го документот Погледни ја македонската верзија