Европски суд за човекови права

Dogan and others v Turkey, Application no. 62649/10

Поврзаност со документот

  • Правна рамка: целиот документ
  • Образование: 
  • Локална самоуправа: 
  • Култура: 
  • Млади:
  • Медиуми: 
  • Опшествена кохезија: Со фокус на развој.

 

погледни го документот Погледни ја македонската верзија