Европски суд за човекови права

Case “relating to certain aspects of the laws on the use of languages in education in Belgium”, Application Nos. 1474/62; 1677/62; 1691/62; 1769/63; 1994/63; 2126/64

Поврзаност со документот

  • Правна рамка: целиот документ
  • Образование: 
  • Локална самоуправа: 
  • Култура: 
  • Млади:
  • Медиуми: 
  • Опшествена кохезија: 

 

погледни го документот Погледни ја македонската верзија