Совет на Европа

Европска комисија против расизам и нетолеранција, ЕКРИ Извештај за Република Македонија – петти циклус на мониторирање

Поврзаност со документот

  • Правна рамка: целиот документ
  • Образование: Параграфи 49-81.
  • Локална самоуправа: Параграфи 8, 54-58.
  • Култура: 
  • Млади: целиот документ
  • Медиуми: Параграфи 15-33.
  • Опшествена кохезија: целиот документ

 

погледни го документот