Совет на Европа

Европска комисија против расизам и нетолеранција, ЕКРИ Генерална препорака бр.1. „Борба со расизмот, ксенофобијата, антисемитизмот и нетолеранцијата“

Поврзаност со документот

  • Правна рамка: целиот документ
  • Образование: 
  • Локална самоуправа: 
  • Култура: 
  • Млади: 
  • Медиуми:
  • Опшествена кохезија: Недискриминација: целиот документ.

 

погледни го документот