ООН

Меѓународен пакт за економски, социјални и културни права

Поврзаност со документот

  • Правна рамка: целиот документ
  • Образование: член 13, член 14
  • Локална самоуправа: 
  • Култура: Член 1(1), Член 6(2), Член 15
  • Млади: целиот документ
  • Медиуми:
  • Опшествена кохезија: Член 2(2), Член 3

 

погледни го документот Погледни ја македонската верзија