ООН

Конвенција за спречување и казнување на злочинот геноцид

Поврзаност со документот

  • Правна рамка: целиот документ
  • Образование:
  • Локална самоуправа: 
  • Култура:
  • Млади: целиот документ
  • Медиуми: 
  • Опшествена кохезија: 

 

погледни го документот Погледни ја македонската верзија