ООН

Комитет за човекови права

Генерален коментар 18

Член 26

Поврзаност со документот

  • Правна рамка: целиот документ
  • Образование: 
  • Локална самоуправа: 
  • Култура:
  • Млади: целиот документ
  • Медиуми: 
  • Опшествена кохезија: Недискриминација: Целиот документ.

 

погледни го документот