МОТ

Конвенција за политика за вработување, бр.122

Поврзаност со документот

  • Правна рамка: целиот документ
  • Образование:
  • Локална самоуправа: 
  • Култура: 
  • Млади: целиот документ
  • Медиуми:
  • Опшествена кохезија: Како недискриминациски инструмент, релевантен е целиот документ.

 

погледни го документот