Европска Унија

Повелба за основните права на Европската унија

Поврзаност со документот

  • Правна рамка: целиот документ
  • Образование: Член 14, 32(2)
  • Локална самоуправа: целиот документ
  • Култура: Член 22, 25
  • Млади: Член 24, 32
  • Медиуми: Член 11
  • Опшествена кохезија: Недискриминација: Дел III, а особено член 20, 21, 23.

 

погледни го документот Погледни ја македонската верзија