Европска Унија

Директива на Советот 2000/43/ЕЗ од 29 јуни 2000 година за спроведување на принципот за еднаков третман на луѓето без разлика на нивната раса или етничко потекло

Поврзаност со документот

  • Правна рамка: целиот документ
  • Образование: 
  • Локална самоуправа: 
  • Култура: 
  • Млади:
  • Медиуми: 
  • Опшествена кохезија: Недискриминациски инструмент, затоа целиот документ е релевантен.

 

погледни го документот Погледни ја македонската верзија