Европска Унија

Агенција за темелни права на Европската унија

ФРАНЕТ национален придонес кон Извештајот за темелните права за 2020 година

Поврзаност со документот

  • Правна рамка: целиот документ
  • Образование: Поглавја 1, 2, 3 и 8
  • Локална самоуправа: Поглавје 3
  • Култура:
  • Млади: Поглавје 6
  • Медиуми: Поглавје 6
  • Опшествена кохезија: Недискриминација: Поглавја 1, 2, 3 и 8

 

погледни го документот